Forskning om NLP

Här kommer länkar och kort text om forskning om NLP