Frågor och svar om certifiering och utbildning

När arrangeras nästa INLPTA Trainer i Sverige?
INLPTA håller årligen Trainerutbildningar i England och Tyskland och mer sällan i Sverige. Den senaste som hölls var 2015 och då i Coach2Coachs:s regi med Master Trainer Magnus Kull.

Vad ska man tänka på när man väljer organisation?
Du ska vara säker på att du får en bredd på din NLP utbildning och att du också kan välja att gå för någon annan utbildare om du vill exempelvis fortsätta din utbildning i England. INLPTA har internationell standard och finns representerade med erfarna och högutbildade NLP tränare i mer än 20 länder.

Är det inte utbildningens kvalitet och inte certifierings- organisation som är det viktigaste?
Det värde en INLPTA-certifiering tillför är ett internationellt erkänt bevis på att du har fått en gedigen utbildning. NLP är inte ett skyddat varumärke vilket gör att de utbildningar till t.ex. NLP Practitioner som finns på marknaden skiljer sig åt både ifråga om innehåll, kvalitet och omfattning. Därför kan du vara säker på att om du har fått ett certifikat genom INLPTA så vet också andra att du har fått en bra utbildning. Valet av organisation blir speciellt viktigt om du vill gå vidare och så småningom bli NLP-tränare. Är du certifierad genom en lokal ”internationell” organisation så är du ofta hänvisad till att certifiera de du utbildar genom samma organisation och då får de inte samma valmöjlighet i sina val av NLP utbildningar som en INLPTA utbildning ger.

Varför ska man välja att gå en INLPTA-utbildning?
– INLPTA Scandinavia är Skandinaviens största tränarorganisation.
– INLPTA Scandinavia är en demokratisk ideell förening och är inte kopplat till någon enskild utbildningsanordnare.
– En utbildning genom INLPTA har alltid ett antal minimikrav som gör att din utbildning håller hög kvalitet även med internationella mått mätt.
– Ett certifikat genom INLPTA är ett erkänt bevis på att du fått en bra NLP-utbildning. Det gör det lätt för andra att uppskatta kvaliteten på den utbildning du har fått. Eftersom NLP inte är ett skyddat varumärke är detta viktigt att ta hänsyn till.
-Utbildningen har krav på en grundstomme av modeller, tekniker och teori som är lika för alla INLPTA utbildningar.
-Du får en utbildning av en tränare som har minst 400h träningstid bakom sig och har omfattande teoretiska kunskaper.

Kan jag bli medlem i INLPTA fast jag har gått en tränarutbildning genom någon annan organisation?
Nej. INLPTA är en ideell förening och vi har inte resurserna för att bedöma om du uppfyller de krav som vi ställer på anslutna tränares kunskaper och färdigheter. Det bästa är att du anmäler dig till en INLPTA tränarutbildning och i vissa fall kan man få vara med på vissa kompletterande moduler, lite beroende på vad du har med dig sedan tidigare. INLPTA lägger vikt vid bredd inom NLP, teoretiska kunskaper samt färdigheter.

Kan jag gå en utbildning till INLPTA Trainer om jag är certifierad Master Practitioner genom någon annan organisation?
Ja, du kan gå utbildningen under förutsättning att du har gått dina tidigare utbildningar för en utbildare med gott anseende och att din utbildning bestod i minst 130 timmar tränarledd NLP-träning på respektive nivå. Genomförd utbildning garanterar inte att du blir certifierad – det beror på dina kunskaper och färdigheter. INLPTA tränaren kommer att testa att du har de kunskaper som krävs för att få delta.

Kan jag gå en INLPTA Master Practitioner om jag är certifierad Practitioner genom någon annan organisation?
Ja, du kan gå utbildningen under förutsättning att du har gått dina tidigare utbildningar för en utbildare med gott anseende och att din utbildning bestod i minst 130 timmar tränarledd NLP-träning. INLPTA tränaren kommer att testa att du har de kunskaper som krävs för att få delta.