Etiska riktlinjer

 

Följande etiska riktlinjer gäller inom INLPTA Scandinavia

  • En INLPTA Certifierad Trainer skall inte medvetet använda sina NLP kunskaper och färdigheter på bekostnad av andras välmående och varande och skall alltid, efter bästa förmåga upprätthålla ekologiska ramar ur alla aspekter på sitt arbete med NLP.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall sträva efter att använda sina färdigheter inom NLP för positiv utveckling och förändring av människan och samhället.
  • En INLPTA Certifierad Trainer har också ett ansvar för att INLPTA och NLP förmedlas till allmänheten på ett korrekt och rättvist sätt och att det följer våra grundvärderingar för professionalism, etik och kvalitet, oavsett om det handlar om andra tränare, tidigare elever eller allmänt om INLPTA och NLP.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall inte certifiera någon deltagare inom NLP utbildningar på en nivå som inte ligger inom de ramar som bestäms av Trainern:s certifierade auktorisation.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall inte certifiera någon deltagare som inte uppfyller INLPTA:s krav för certifiering på den givna nivån.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall inte vägra att undervisa någon på grund av ras, hudfärg, ursprung, religion, födelseplats, kön, sexuella preferenser eller någon annan faktor som kan anses som orättfärdig eller diskriminerande.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall inte på något sätt offentligt eller privat förorätta INLPTA eller dess medlemmar och skall alltid representera INLPTA på ett för offentligheten positivt sätt.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall inte använda INLPTA:s sigill, logo, material, etc. i sin egen marknadsföring eller utbildningar som inte överensstämmer med INLPTA:s riktlinjer för avsedd användning, inte heller skall Trainer använda dem om han/hon inte längre är medlem och inte registrerad hos INLPTA.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall inte medvetet förleda, inte heller felaktigt uppge sina bedrifter, status, titlar, tillhörighet eller auktoritet i någon form eller på något sätt.
  • En INLPTA Certifierad Trainer skall följa de professionella överenskommelserna med INLPTA och reglerna för professionellt och etiskt utövande och beteende som är föreskrivna.

Professionalism

Här hittar du NLP-tränare och NLP-utbildningar av högsta kvalitet.

Kvalitet

INLPTA har en internationell standard för olika nivåer av NLP-utbildningar.

Etik

Läs INLPTAs etiska riktlinjer som alla anslutna tränare följer.