Om NLP

 

Introduktion till NLP

Framgångsrika företagsledare, skådespelare, idrottsmän, till och med USA:s president Bill Clinton har lockats av NLP. I USA, Tyskland, England och övriga Skandinavien används NLP i stor utsträckning för att förstå och utveckla mänskliga resurser. NLP används framgångsrikt inom näringsliv, utbildning, personlig utveckling, ja överallt där kommunikation är viktigt.

NLP, Neuro Linguistic Programming, har ett finger med i spelet i allt från inre kommunikation till teambaserat arbete. Men vad är NLP egentligen?

NLP är en samling modeller som kan hjälpa dig att förstå hur du uppfattar din omvärld och organiserar dina tankar, känslor och beteenden. Det ger dig redskap för att bättre förstå hur du själv och din omvärld fungerar samt hjälper dig att kommunicera bättre och nå dina mål. Det ger dig en möjlighet att lära dig hur du kan förbättra kvaliteten på ditt umgänge såväl på jobbet som på fritiden, du får hjälp att utveckla din flexibilitet så att du får större valmöjligheter och större inflytande över ditt liv.

NLP utvecklades i mitten på 70-talet av Richard Bandler (matematiker) och John Grinder (språkvetare). Som frågade sig:

”Vad är det som skiljer en människa som gör något med lätthet, fulländning och elegans från en som inte gör det?”

Svaret på frågan blev just NLP som är en modell bestående av ett antal grundläggande principer, attityder, insikter, färdigheter och tekniker vilka hjälper oss styra våra liv dit vi vill.

NLP är utformat för att uppmärksamma de medvetna och omedvetna anledningarna till att vissa människor gör saker bra och sedan använda det man kartlagt till att skapa modeller för detta lyckade beteende. NLP fokuserar inte på vad du gör utan hur du gör det.

”Om du gör det du alltid gjort får du också det du alltid fått.”

Till exempel; Hur gör du egentligen när du i relation till vissa människor får ett utmärkt samspel men inte lyckas med samma sak tillsammans med andra? Eller hur gör du i de situationer då du känner dig säker, hur kan du omskapa den känslan av inre säkerhet även när du har oddsen emot dig?

NLP innebär att man inte lägger vikt vid vad människor säger sig göra utan istället tittar på vad de faktiskt gör. Om man frågar framgångsrika företagsledare eller idrottsmän hur de gör för att bli framgångsrika så är de sällan medvetna om det. Centrala principer är att titta efter beteendemönstren hos de allra bästa och mest framgångsrika i olika fält och se hur man själv kan skapa samma framgång. Många företagsledare och konsulter har tagit hjälp och blivit inspirerade av de kreativa och innovativa aspekterna hos NLP t.ex. när de planerar strategiskt, utvecklar organisationen, skapar team och bygger upp ett kvalitativt ledarskap.

Text av Lars Byström, Marica Bruset och Frida Stenlund.

Professionalism

Här hittar du NLP-tränare och NLP-utbildningar av högsta kvalitet.

Kvalitet

INLPTA har en internationell standard för olika nivåer av NLP-utbildningar.

Etik

Läs INLPTAs etiska riktlinjer som alla anslutna tränare följer.