Uppdrag & mission

 

Etiskt och professionellt användande

av NLP

INLPTA är en samling av enade professionella NLP-tränare. Syftet med INLPTA är att leda och underlätta enandet av professionella NLP-tränare runt hela världen i ett etiskt och professionellt användande av NLP genom standardisering och kontinuerlig utveckling av processen för certifiering inom NLP och på så sätt säkerställa kvalitet, professionalism och etik inom området, som också är gynnsamt för alla deltagare på INLPTA:s certifieringsutbildningar.

INLPTA, International NLP Trainer’s Association, grundades sent 1993 av Wyatt Woodsmall (NLP Master Trainer, USA), Marvin Oka (NLP Master Trainer, Australia) och Bert Feustel (NLP Master Trainer, Tyskland), som en konsekvens av ett växande behov bland NLP Trainer’s runt hela världen av att etablera en gemensam ackrediteringsmodell baserad på kvalitén på ackrediterings/certifieringskraven, professionalism i utförande samt etik i applikationer och användande av NLP tekniker.

Huvudkontoret för INLPTA finns i Washington, USA. INLPTA är en internationell kooperativ förening av medlemmar som är NLP Trainer:s och/eller Master Trainer:s. Dessa NLP Trainers har blivit certifierade genom INLPTA och bildar ett internationellt nätverk av mer än 20 länder som omfattar bl.a. England, Kanada, USA, Australien, Nya Zeeland, Tyskland, Holland, Frankrike, Kroatien, Turkiet, Slovenien, Österrike, Italien, Hong Kong, Indien, Kina, Brasilien, Syd Afrika och Sverige.

Grunden i bildandet av INLPTA var att:

  • NLP kan spela en betydande roll när det gäller att bidra till utvecklingen av enskilda, grupper, samfund, samhällen, nationer, världen och människan
  • NLP i sig självt är en neutral teknik och kan användas i såväl utvecklande som destruktiva syften. Därför är det av yttersta vikt att utbildning och inlärning av NLP sker inom tydliga ramar av kvalitet, professionalism och etik.
  • För att NLP på ett optimalt sätt ska utvecklas, följer en INLPTA tränare de riktlinjer som finns för INLPTA både för sitt eget utövande och för de olika certifieringsutbildningarna.

Professionalism

Här hittar du NLP-tränare och NLP-utbildningar av högsta kvalitet.

Kvalitet

INLPTA har en internationell standard för olika nivåer av NLP-utbildningar.

Etik

Läs INLPTAs etiska riktlinjer som alla anslutna tränare följer.