Här kommer länkar och kort text om forskning om NLP